Jak robić minimalistyczne notatki na studiach?

  Notatki robimy po to, żeby z nich później korzystać. A jak mamy korzystać, jeśli nie możemy się rozczytać? Albo monotonny tekst pisany od linijki do linijki sprawia, że nasze oczy same się zamykają.  Dlatego gdy robimy notatki z których będziemy się uczyć do sprawdzianu, egzaminu itp. warto żeby sprawiały, że chcemy do nich zajrzeć. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top